Publications


  Compositionality

   Neurally-Guided Structure Inference (web) (bibtex)


   Sidi Lu, Jiayuan Mao, Joshua B. Tenenbaum, Jiajun Wu:
   International Conference on Machine Learning (ICML)
   #machine learning, #compositionality

   A Computational Model for Combinatorial Generalization in Physical Perception from Sound (pdf) (bibtex)


   Yunyun Wang, Chuang Gan, Max H. Siegel, Zhoutong Zhang, Jiajun Wu, Joshua B. Tenenbaum:
   Conference on Cognitive Computational Neuroscience (CCN)
   #auditory scene analysis, #deep learning, #compositionality

add/edit publications